Bij Fysiotherapie Jelle Sybesma kunt u terecht met verschillende lichamelijke klachten. Onze fysiotherapeuten hebben een breed scala aan specialismes ontwikkeld. Hieronder leest u er meer over.

CRAFTA

Dit is een nog jonge specialisatie in de manuele therapie. Deze is gericht op analyse, behandeling en zorg voor patiënten van verschillende leeftijdsgroepen met pijnklachten van de hersenschedel ( het hoofd) en aangezichtschedel ( dit is het aangezicht inclusief de kaak ) vaak in combinatie met nekklachten en verder. Er wordt samenwerking gezocht met andere disciplines zoals huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, KNO arts. Met name klachten van de nek en alles wat boven de nek is. Zie ook crafta.nl

Medische fitness

Wij bieden de mogelijkheid om uw conditie en kracht weer op het niveau te krijgen dat hoort bij een gezond en normaal functionerend lichaam. Als uw klachten zijn afgenomen nadat u behandeld bent door de fysiotherapeut of manueel therapeut, dan kunt u bij ons blijven oefenen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Wij hebben hiervoor een modern ingerichte ruimte met de nieuwste apparatuur speciaal geschikt voor het trainen van uw lichaam. Deze training als onderdeel van uw fysiotherapeutische behandeling noemen we medische fitness.

Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds uw houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken, mobilisaties en manipulaties die kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Zie ook manueeltherapie

Maitland-concept

Een therapeut geschoold in het Maitland-Concept, is opgeleid om op basis van een zorgvuldige probleemverkenning maatwerk te leveren voor individuele patiënten, gedurende alle fasen van het herstelproces. Van de 'Maitland' geschoolde therapeut mag worden verwacht dat hij/zij de technieken kan aanpassen aan de unieke situatie van de patiënt. Hij past hierbij de geleerde kennis over de anatomie, fysiologie, biomechanica en pathologie toe op de problemen die zich in de praktijk bij het menselijk lichaam voor doen.

Manuele therapie concept Mulligan

Een methode in de manuele therapie die een unieke benadering heeft. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in een gewricht, door b.v. een trauma, een (minimale) standsverandering is ontstaan die het functioneren van een gewricht en zijn omgeving hindert. Door middel van subtiele pijnloze positieveranderingen aan te brengen wordt gezocht naar een pijnvrije beweging. De patiënt heeft bij deze aanpak vaak een duidelijk actievere rol en heeft ten allen tijde controle over hetgeen met hem gebeurt.

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De oedeemtherapeut houdt zich bezig met de behandeling van patiënten die last hebben van (lymfe)oedeem: een abnormale ophoping van vocht ergens in het lichaam. Tijdens de behandeling wordt ritmisch een hele zachte spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en de lymfebanen. Dit wordt ook wel manuele lymfedrainage genoemd en het heeft als doel de afvoer van het lymfevocht te stimuleren. De behandeling bestaat verder uit het geven van voorlichting en advies, bewegings- en ademhalingsoefeningen, zwachtelen en/of lymfetaping. Zie ook Oedeemfysiotherapie

Kinderfysiotherapie (1/2)

De kinderfysiotherapeut is speciaal geschoold voor het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Sommige kinderen hebben problemen gerelateerd aan deze ontwikkeling. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Een opgroeiend kind heeft steeds meer vaardigheden nodig om aan de omgevingseisen te voldoen.

Kinderfysiotherapie (2/2)

Met welke problemen kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut?
- Motorische ontwikkelingsachterstand - Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding) - Billenschuiven / tenenlopen - Cerebrale parese - Mentale retardatie - Orthopedische afwijkingen - Ademhalingsproblematiek (Astma) - ADHD / DCD - Schrijfproblemen - Sensomotorische problemen - Aangeboren afwijkingen - Houdingsproblemen

Bekkentherapie

Bekkenpijn en bekkenproblematiek is het domein van de bekkentherapeut Klachten zoals pijn in het bekken, lage rug,bil, schaambeen of been kunnen vanuit het bekken komen. Advies tav houding/beweging, oefeningen en losmaken van het bekken geven hierbij vaak verlichting. Ook bij incontinentie kan de bekkentherapeut een functie hebben. Meestal dames maar ook heren kunnen problemen hebben met het ophouden van de urine. Dit is vaak met simpele oefeningen en tips te verhelpen.

Haptonomie

De fysiotherapeut laat u bijvoorbeeld ervaren hoe u omgaat met druk en hoe u beter leert luisteren naar de sigalen van uw lichaam. Haptonomie biedt een boeiende en persoonlijke manier van kijken en beleven van contact. Geen snelle en oppervlakkige communicatie, maar betrokken op de mens. Hoe verloopt het contact en wat gebeurt daarin? We gaan aan de slag met wat er daadwerkelijk gevoeld wordt, 'voelen van binnenuit'.

Psychosomatische fysiotherapie

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze samenhang is bij klachten niet altijd direct duidelijk. Bij medisch onderzoek treden lichamelijke klachten meestal op de voorgrond. Wanneer hier dan geen duidelijke diagnose of oorzaak voor gevonden wordt, kun je denken aan stress gerelateerde klachten. Kortdurende stress is nodig om te overleven. Als de stress langer aanhoudt, kun je lichamelijk en psychisch uit balans raken: overbelast. Uw fysiotherapeut kan u helpen deze balans te hervinden.

Medical Taping Concept

Beweging en spieractiviteit zijn onmisbare factoren bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen. Spieren hebben ook invloed op de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur. Uiteenlopende klachten kunnen ontstaan wanneer de spieren niet goed werken. Met speciale elastische tape kunnen de spieren ondersteund worden. Het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt hiermee ondersteund. De verschillende technieken en behandelmethoden zoals "Medical Taping", "Lymf Taping", "Meridiaan Taping" en "Cross Taping" zijn samengebracht onder "Medical Taping Concept".

Dry Needling

Dry needling is een specialisatie van de fysiotherapeut, die zich richt op het snel inactiveren van pijnlijke spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) en verminderen van mobiliteitsbeperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

Bij Dry needling wordt een dunne, niet-holle naald door de huid in de myofasicale triggerpoint van de spier gebracht. Het inbrengen van het naaldje voelt u vrijwel niet. ‘Dry’ toont aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald. Het aanprikken van pijnlijke triggerpoints geeft een lokale spierreactie/schokje in de spier. Hierna ontspant de spier zich meestal direct, waardoor u weer makkelijker kunt bewegen, en pijnvermindering ervaart.

Echografie

Bij echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven die voor het menselijk gehoor niet waarneembaar zijn. Deze geluidsgolven worden door een apparaatje (transducer) het lichaam ingezonden. Dit geluid wordt door de structuren in het lichaam teruggekaatst en in een computer opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld op de monitor. Het maken van dit soort echo’s is te vergelijken met het maken van een echo van het ongeboren kind bij een zwangere vrouw. De geluidsgolven zijn dan ook volkomen onschadelijk voor het lichaam en je voelt er niks van. Deze techniek kan ook heel goed worden toegepast om botten, spieren, pezen, kapsel en banden in beeld te krijgen.

Er kan letterlijk ‘in het menselijk lichaam’ gekeken worden om te zoeken naar een mogelijke oorzaak van bijvoorbeeld langdurige schouderklachten, een hielspoor en tenniselleboogklachten die maar niet over gaan. Ook kan het herstelproces gedurende de behandeling beter inzichtelijk gemaakt worden. Het echografisch onderzoek is snel en comfortabel en duurt zo’n 20-30 minuten.

EPTE

EPTE staat voor Echogeleide Percutane Electrolyse Therapie. De nieuwste en meest innovatieve behandelmethode voor spier en pees klachten op dit moment! Onder geleide van echografie wordt op de plaats van de ontsteking of overbelasting een dunne naald ingebracht. Deze naald zal stroom geleiden precies in het ontsteking of overbelasting gebied. Door de nauwkeurige lokalisatie middels echografie en het rechtstreeks behandelen op de plek zijn de resultaten zeer goed.

Een behandeling middels EPTE is over het algemeen niet pijnlijk en is snel effectief. EPTE bevorderd het lichaamseigen herstelvermogen direct op de plek waar dat nodig is. In gemiddeld 4-6 behandelingen bent u van de pijn af.

EPTE is zeer effectief bij ontstoken of chronisch ontstoken pezen. Chronisch ontstoken pezen veroorzaken vaak langdurige pijn en beperkingen in sport en dagelijks leven. Wanneer een ontsteking chronisch wordt nemen de mogelijkheden tot herstel af. De lichaamseigen cellen worden “moe” en fysiologische herstelprocessen komen stil te liggen. Percutane Electrolyse Therapie tracht dit proces om te keren door het lichaamseigen herstelvermogen direct op de pijnlocatie te herstellen. EPTE wordt effectief gebruik bij o.a. de volgende indicaties: Schouderpees klachten / Kniepees klachten / Achillespees problemen / Voetpijn of hielspoor / Tenniselleboog.

Tarieven

Hier vind u onze tarieven.

Fysio nieuws via hierhebikpijn.nl

Wat er gebeurt in de wereld van de fysiotherapie

Nieuws van de praktijk

Ons eigen nieuws

Sakura Haruno

Nieuws 2023

FysioBos

Per 1-1-2023 gaat de praktijknaam Fysiotherapie Jelle Sybesma veranderen in Fysiobos. Sjoerd Bos neemt, na drie jaar de maatschap fysiotherapie met veel plezier samen met Jelle Sybesma en Feikjen van der Zwaag te hebben gehad, de volledige fysiotherapiepraktijk over. Er zullen in de komende tijd langzaam aan wat zichtbare en onzichtbare veranderingen optreden op de S. van Galemawei nummer 10.

Iedereen is natuurlijk nog steeds van harte welkom, en ook het vertrouwde gezicht van Jelle zal zich nog regelmatig op de werkvloer laten zien. Jelle zal wel minder aanwezig zijn, maar blijft voor jullie beschikbaar met zijn gespecialiseerde kennis in de kaak, nek en schedel. Ook bij afwezigheid van collega’s zal hij waarnemen waar mogelijk. Feikjen is vanaf januari niet meer werkzaam binnen de praktijk.

Sakura Haruno

Ook bij ons kunt u terecht voor ‘Post-corona herstelzorg’

Post Corona Herstelzorg

Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent van COVID-19. Een grote groep mensen herstelt snel en in de thuissituatie zonder dat zij extra zorg nodig heeft. Er is ook een groep mensen die extra zorg nodig heeft. Veel van deze mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 ernstige klachten of beperkingen. De huisarts kan in dat geval bepalen of diegene in aanmerking komt voor paramedische post-corona herstelzorg. Veel voorkomende klachten en beperkingen zijn:

  • - Lastig herstellen van (minimale) inspanning
  • - Vermoeidheid
  • - Problemen met slapen
  • - Gespannen / gejaagd / angstig gevoel
  • - Verlies van conditie en spierkracht

Deze klachten doen zich veelal voor na een ziekenhuis opname, maar ook bij mensen die thuis ernstig ziek zijn geweest.

Fysiotherapie is een goede manier om aan herstel van deze klachten te werken, en wordt na verwijzing door huisarts of specialist volledig vergoed uit de basisverzekering.

Indien u meer informatie wilt of graag post-corona herstelzorg wilt opstarten kunt u contact met ons opnemen.

Sakura Haruno

Wij zijn geopend

Wij hebben goed nieuws!

Vanaf vandaag, vrijdag 1 mei, is onze praktijk weer meer geopend voor reguliere fysiotherapeutische zorg. Zo kunt u bijvoorbeeld ook weer terecht voor manuele therapie. De eventuele indicatie voor een fysieke behandelingen zal vóór de behandeling met de therapeut besproken worden. Mogelijk vindt u een bezoek aan de praktijk in deze tijd spannend. Dit respecteren wij en u kunt dit altijd met ons bespreken.

❗Een veilig bezoek aan onze praktijk ❗

Onze praktijk voldoet uiteraard aan alle infectiepreventierichtlijnen. In verband met het Coronavirus hebben we een aantal aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Uw bezoek zal daardoor anders zijn dan u gewend bent. Zo vragen we u bij binnenkomst uw handen te wassen en uw eigen handdoek mee te brengen. In verband met het advies van de overheid om in openbare ruimtes neusmondkapjes te dragen willen wij u vragen dit ook bij ons te doen. Daarnaast zorgt onze aangepaste agendaplanning ervoor dat het aantal patiënten in onze praktijk beperkt blijft, zodat we met elkaar kunnen voldoen aan de anderhalve meter-richtlijn. Dit houdt ook in dat er niet meer dan twee patiënten in de oefenzaal kunnen. Ook hebben we een aantal aanpassingen gedaan in de wachtruimte. En uiteraard schudden we geen handen.

🙋🏻Wij verwelkomen u graag weer! 🙋🏻‍♂️

Wanneer u een afspraak wilt maken, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Heeft u al een afspraak staan? Dan hoeft u niets te doen. Wel zullen wij, voorafgaand aan uw afspraak, beoordelen of de afspraak door kan gaan door een aantal gezondheidsvragen te stellen. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde mensen naar de praktijk komen. Op deze manier houden we de praktijk voor u én onze medewerkers veilig.
We hopen dat we u weer snel kunnen helpen bij het verminderen van uw lichamelijke klachten.
Heeft u aanvullende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Sakura Haruno

Maatregelen Corona/COVID-19

In verband met de nieuwe richtlijnen omtrent het Corona-virus zijn we genoodzaakt om beperkt open te zijn. Dit doen we omdat we uw en onze gezondheid momenteel niet voldoende kunnen garanderen. De periode zal duren tot in ieder geval 28 april.

We kunnen u gedurende deze periode eventueel helpen middels videoconsulten.

Heeft u al een afspraak staan, dan hoeft u niets te doen. U wordt zo spoedig mogelijk door de behandelend fysiotherapeut gebeld om een vervolgafspraak te maken.

Voor dringend advies of informatie m.b.t. (noodzakelijke) fysiotherapeutische zorg kunt u ons ook gewoon bereiken:

Heeft u ergens klachten en wilt u NU weten wat er mogelijk aan de hand is? Doe de fysio self-check.
Deze kunt u vinden in ons menu op de website.

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet,
Team Praktijk Fysiotherapie Jelle Sybesma.

Sakura Haruno

Folle lok en seine yn dit nije jier

Wij beginnen dit jaar met heugelijk nieuws: Sjoerd Bos is toegetreden tot de maatschap Fysiotherapie Jelle Sybesma. Met z'n drieën (Feikjen, Jelle en Sjoerd) vormen wij nu het hart van ons enthousiaste team.

Sakura Haruno

Contracten verzekeraars

In 2020 zijn er een aantal verzekeraars waar wij geen contract mee hebben afgesloten. Indien u verzekerd bent bij één van die zorgverzekeraars bent u zeker welkom bij ons, alleen sturen wij u in de meeste gevallen een rekening en kunt u die rekening dan bij uw verzekering indienen.

Dit bovenste geldt voor al de mensen die verzekerd zijn bij iptiQ (Caresq) met de volgende verzekeraarsnamen:
Promovendum
National Academic
Besured
Eucare Aevitae
One Underwriting Iptiq

En VRZ met de volgende verzekeringsnamen:
ZenZ
ENO
AZVZ

Voor ONVZ en de verzekeringsnamen ONVZ, VVAA en PNOZorg geldt een iets andere regeling. Ook het contract ONVZ hebben wij niet getekend, maar wij kunnen wel rechtsstreeks bij hen declareren. Patienten die verzekerd zijn bij één van die zorgverzekeraars zullen geen rekening thuisgestuurd krijgen.

John Doe

Oedeemtherapie of lymfedrainage

Vanaf nu bieden wij binnen de praktijk ook oedeemtherapie of lymfedrainage aan. Adrie Abbing-Miedema is geslaagd voor haar cursus en mag zichzelf vanaf nu Oedeemtherapeute noemen.

Naruto Uzumaki

Medische fitness

De grotere oefenzaal zorgt dat wij vanaf nu medische fitness kunnen aanbieden. Wij hebben met de verbouwing een grotere oefenruimte gekregen. Amarins Herrema zal de medische fitness begeleiden.

Over ons

Dit zijn wij.

Fysiotherapie Jelle Sybesma

Fysiotherapie Jelle Sybesma bestaat sinds 1993. Er werken 5 fysiotherapeuten: 1 fulltime en 4 op parttime basis. Jelle Sybesma, Feikjen van der Zwaag en Sjoerd Bos vormen samen de maatschap.

Het werkgebied van de praktijk omvat kort gezegd de praktijkplaatsen Mantgum en Deinum en verder Noord Oost Littenseradiel met gedeelten van de aangrenzende gemeentes Menaldumadeel, Leeuwarden en voormalig Boarnsterhim. Verder trekt de praktijk ook patiënten buiten dit gebied die om diverse redenen voor onze praktijk kiezen. Hierbij valt te denken aan plaatsen als Heerenveen, Franeker, Drachten, Leek en Gaasterland. Er wordt samengewerkt met de verwijzers zoals de huisartsen in dit gebied en specialisten uit de ziekenhuizen MCL-Leeuwarden, Antonius ziekenhuis Sneek en De Batting ziekenhuis Harlingen.

De praktijkruimtes zijn gevestigd in Mantgum en Deinum. De hoofdvestiging is in Mantgum, terwijl de vestiging in Deinum als dependance mag worden gezien. In deze dependance wordt tevens door 2 huisartsen spreekuur gehouden.

Beide praktijkruimtes zijn zowel per auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. De praktijkruimtes zijn goed toegankelijk met een rolstoel.

Hoe werken wij.

De behandeling

Een goed onderzoek is de basis voor iedere behandeling. Een eerste behandeling zal beginnen met uitvoerig onderzoek om de problemen in kaart te brengen. Ook bij verdere behandelingen zal onderzoek steeds weer de basis vormen.

Effectief

De behandeling moet effectief zijn. Anders kan er worden door- of terugverwezen naar andere behandelaars zoals de huisarts. Er is goed contact met de huisartsen in de omgeving.

Behandelaar

Een vaste therapeut voor iedere patiënt. Het streven is om het gehele behandeltraject dezelfde behandelaar te houden. Onze therapeuten zijn altijd bezig met het verbreden van hun kennis en vaardigheden door het volgen van verschillende nascholings cursussen.

Kwaliteitsregister

Al onze fysiotherapeuten zijn BIG-geregisteerd en ze zijn opgenomen in het KNGF kwaliteitsregister. Verder zijn zij aangesloten bij de verschillende specialistische verenigingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie, Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie.

Dit zijn wij.

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript

Maak contact

Gebruik het formulier.

Uw bericht is verstuurd. Dankuwel.